Σεμινάρια

Η πρόσκληση στη γνώση είναι ανοιχτή σε όλους!

Ο όρος «Δια Βίου Μάθηση» αναφέρεται στην αντίληψη, σύμφωνα με την οποία, η εκπαίδευση είναι μία μακροχρόνια διαδικασία που ξεκινάει από τη γέννηση του ανθρώπου και συνεχίζει σε όλη τη διάρκεια της ζωής του.

Στη σύγχρονη κοινωνία, η αύξηση των γνώσεων γίνεται με τόσο γρήγορους ρυθμούς, που η επιμόρφωση και η συμπληρωματική εκπαίδευση αποτελούν ζητούμενο και προτεραιότητά της. Βέβαια, η Δια Βίου Μάθηση δεν αποσκοπεί μόνο στην εκπαιδευτική εξέλιξη του ατόμου, αλλά και στην κοινωνική. Ένας ενήλικας που είναι ενημερωμένος, που μαθαίνει νέα πράγματα, που αποκτά γνώσεις, εντάσσεται, καλύτερα στον κοινωνικό του περίγυρο, έχει ρεαλιστική εικόνα της κοινωνίας που ζει, και μπορεί να συμβαδίζει με την εποχή του. Η ηλικία δεν έχει καμία σημασία, γιατί η Δια Βίου Μάθηση πέρα από ουσιαστική γνώση, είναι και μία φιλοσοφία ζωής που μας κάνει όλους καλύτερους.

Κάθε χρόνο οργανώνουμε και συντονίζουμε σεμινάρια  που αφορούν διαφορετικούς τομείς. Τα σεμινάρια είναι ανοιχτά και δεν απαιτούν πάντα προηγούμενη γνώση του αντικειμένου. Ο αριθμός των συμμετεχόντων είναι μικρός ( 5 έως 12 άτομα) ώστε να εξασφαλίζεται ο απαραίτητος χρόνος για συζήτηση και συμμετοχή. Ο χώρος διεξαγωγής των σεμιναρίων είναι ειδικά διαμορφωμένη αίθουσα του χώρου της “Αθηνάς Εκπαιδευτικοί Σύμβουλοι”. Σε κάποιες περιπτώσεις, τα σεμινάρια γίνονται στον χώρο του φορέα ο οποίος τα έχει ζητήσει. Σε αυτή την περίπτωση τηρούνται οι διαδικασίες διεξαγωγής του φορέα.

Κατηγορίες Σεμιναρίων

Γονείς Μαζί

Περισσότερα

Ακαδημαϊκή Ζωή στο Εξωτερικό

Περισσότερα

Δωρεάν Σεμινάρια – Ομιλίες

Περισσότερα

Επαγγελματική Σταδιοδρομία

Περισσότερα

Όροι Συμμετοχής στα σεμινάρια

Τα σεμινάρια γίνονται σε σύγχρονη αίθουσα, με βιντεοπροβολέα και powerpoint

Στο τέλος των σεμιναρίων δίνεται πιστοποιητικό παρακολούθησης

Κάθε ενδιαφερόμενος απαιτείται να συμπληρώσει την αίτηση εγγραφής που αντιστοιχεί στο Σεμινάριο για το οποίο ενδιαφέρεται. Στη συνέχεια ο ενδιαφερόμενος λαμβάνει email σχετικά με τη διαδικασία εγγραφής (σε περίπτωση που δεν το λάβετε επιβεβαιώστε αν είναι έγκυρο το email που έχετε καταχωρήσει ή κοιτάξτε στο φάκελο με τα ανεπιθύμητα email (Spam)). Κάθε ενδιαφερόμενος χρειάζεται να αποστείλει τα αντίγραφα των δικαιολογητικών (σε όποια Σεμινάρια, αυτά απαιτούνται). Η εγγραφή ολοκληρώνεται με την κατάθεση προκαταβολής σε τραπεζικό λογαριασμό της εταιρίας.

Για να διεξαχθεί το σεμινάριο θα πρέπει ο ελάχιστος αριθμός των συμμετοχών να είναι από 5 άτομα και πάνω. Σε περίπτωση που δεν συμπληρωθεί ο παραπάνω αριθμός το σεμινάριο ακυρώνεται. Στην περίπτωση αυτή το ποσό της προκαταβολής πιστώνεται ολόκληρο στον τραπεζικό λογαριασμό που θα μας υποδείξετε. Αν όμως το επιθυμείτε εντάσσεστε στο επόμενο σεμινάριο που επιθυμείτε. Η επιστροφή της προκαταβολής γίνεται σε χρονικό διάστημα το αργότερο 5 εργάσιμων ημερών από την προγραμματισμένη ημερομηνία του σεμιναρίου που ακυρώνεται.

Σε περίπτωση που θέλετε να ακυρώσετε τη συμμετοχή σας, η προκαταβολή επιστρέφεται μόνο αν η ακύρωση γίνει μέσα στο χρονικό όριο που ορίζεται στην επιβεβαίωση της εγγραφής που λαμβάνετε μέσω email.

adminΣεμινάρια