Ακαδημαϊκή Ζωή στο Εξωτερικό

Σεμινάριο Αγγλικών για Ακαδημαϊκούς Σκοπούς

Τα σεμινάρια Αγγλικών για Ακαδημαϊκούς Σκοπούς έχουν στόχο να βοηθήσουν τους συμμετέχοντες να αναπτύξουν τις γλωσσικές τους δεξιότητες στα Αγγλικά, ώστε να φτάσουν στο επίπεδο που απαιτείται για μια επιτυχημένη φοίτηση σε ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα του εξωτερικού. Οι συμμετέχοντες έχουν τη δυνατότητα να μάθουν να χρησιμοποιούν την Αγγλική γλώσσα προσαρμοσμένη στις απαιτήσεις τόσο του κλάδου τους, όσο και των σπουδών τους σε Αγγλόφωνα πανεπιστήμια. Παράλληλα, γίνεται προετοιμασία για τις εξετάσεις IELTS.

Στόχοι του σεμιναρίου

 • Ανάπτυξη δεξιοτήτων σε βασικά είδη γραπτού λόγου αναγκαία για το Αγγλόφωνο ακαδημαϊκό περιβάλλον.
 • Ανάπτυξη ακαδημαϊκού λεξιλογίου και δεξιοτήτων κατανόησης ακαδημαϊκών κειμένων στα Αγγλικά.
 • Εξοικείωση με τις βασικές αρχές προφορικών παρουσιάσεων στον Αγγλόφωνο ακαδημαϊκό χώρο.

Διάρκεια – Ημερομηνίες διεξαγωγής

Κάθε σεμινάριο έχει διάρκεια 3 ώρες. Ο κύκλος των σεμιναρίων αποτελείται από 16 συναντήσεις.

Σημείωση: θα πραγματοποιηθούν μόνο οι κύκλοι των σεμιναρίων που θα συγκεντρώσουν τον ελάχιστο προαπαιτούμενο αριθμό συμμετεχόντων (5 άτομα). 

Χώρος διεξαγωγής

“Aθηνά Εκπαιδευτικοί Σύμβουλοι” Βασ. Σοφίας 60, Μαρούσι, TK 15124, Τηλέφωνο: 210 8010786

Για να δηλώσετε συμμετοχή επικοινωνήστε μαζί μας: Δευτέρα- Παρασκευή 12.00-18.00.

Σεμινάριο για προετοιμασία στη Γαλλία

Στόχοι του σεμιναρίου

 • Εξοικείωση με το εκπαιδευτικό σύστημα και την ακαδημαϊκή ζωή της Γαλλίας.
 • Εξοικείωση με την καθημερινή ζωή στη Γαλλία.
 • Εξοικείωση με τον πολιτισμό στην Γαλλία.
 • Επανάληψη βασικών γραμματικών και λεξιλογικών φαινομένων.

Διάρκεια – Δομή ύλης

 • 40 ώρες διδασκαλίας.
 • Γενικά μαθήματα για όλους.
 • Ειδικά projects ανά εκπαιδευτική ενότητα (προπτυχιακό / μεταπτυχιακό) και ειδικότητα.
 • Ειδικά projects ανά περιοχή που φοιτούν οι συμμετέχοντες.
 • Διδακτικό υλικό από βιβλία, εφημερίδες, ΜΜΕ, ακαδημαϊκά κείμενα και παρουσιάσεις.

Χώρος διεξαγωγής

“Aθηνά Εκπαιδευτικοί Σύμβουλοι” Βασ. Σοφίας 60, Μαρούσι, TK 15124, Τηλέφωνο: 210 8010786

Για να δηλώσετε συμμετοχή επικοινωνήστε μαζί μας: Δευτέρα- Παρασκευή 12.00-18.00.

adminΑκαδημαϊκή Ζωή στο Εξωτερικό