Μη Κερδοσκοπικοί Οργανισμοί

Πορευόμαστε μαζί.

Το διαχρονικό ζητούμενο σε κάθε κοινωνία είναι η συνεχής βελτίωση της ποιότητας της εκπαίδευσης. 

Ο Σύμβουλος Εκπαίδευσης και Σταδιοδρομίας είναι εκπαιδευμένος να βοηθάει τα εκπαιδευτικά ιδρύματα να βρίσκουν τρόπους αντιμετώπισης εκπαιδευτικών καταστάσεων και να βελτιώνουν την ποιότητα της εκπαίδευσης που παρέχουν.  Η “Αθηνά Εκπαιδευτικοί Σύμβουλοι”, απευθύνετε σε σύγχρονους Εκπαιδευτικούς Φορείς που επιθυμούν τη βελτίωση της λειτουργίας τους, μέσα από καινοτόμα προγράμματα και σύγχρονες υπηρεσίες.

Υπηρεσίες που παρέχονται

Παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών σε ιδρύματα, φορείς και οργανισμούς για θέματα εκπαίδευσης, ανάπτυξης και στήριξης παιδιών.

Ομιλίες και παρουσιάσεις σε μέλη των μη κερδοσκοπικών ιδρυμάτων, φορέων και οργανισμών στις παρακάτω θεματικές ενότητες:

nana spoudes exwterikou  Διαχείριση χρόνου.

nana spoudes exwterikou  Μεθοδολογία μελέτης.

nana spoudes exwterikou  Επαγγελματικός προσανατολισμός.

nana spoudes exwterikou  Σπουδές στην Ελλάδα και στο Εξωτερικό.

nana spoudes exwterikou  Επαγγελματική σταδιοδρομία.

nana spoudes exwterikou  Συμβουλευτική γονέων.

adminΜη Κερδοσκοπικοί Οργανισμοί