Φροντιστήρια – Σχολεία

Πορευόμαστε μαζί.

Το διαχρονικό ζητούμενο σε κάθε κοινωνία είναι η συνεχής βελτίωση της ποιότητας της εκπαίδευσης. 

Ο Σύμβουλος Εκπαίδευσης και Σταδιοδρομίας είναι εκπαιδευμένος να βοηθάει τα εκπαιδευτικά ιδρύματα να βρίσκουν τρόπους αντιμετώπισης εκπαιδευτικών καταστάσεων και να βελτιώνουν την ποιότητα της εκπαίδευσης που παρέχουν.  Η “Αθηνά Εκπαιδευτικοί Σύμβουλοι”, απευθύνετε σε σύγχρονους Εκπαιδευτικούς Φορείς που επιθυμούν τη βελτίωση της λειτουργίας τους, μέσα από καινοτόμα προγράμματα και σύγχρονες υπηρεσίες.

Υπηρεσίες που παρέχονται:

Επιμόρφωση – Εξειδικευμένη Κατάρτιση

nana spoudes exwterikou  Ενδο-σχολική επιμόρφωση εκπαιδευτικών, στελεχών της εκπαίδευσης και γονέων.

nana spoudes exwterikou  Εκπαίδευση εξ αποστάσεως.

nana spoudes exwterikou  Σχεδιασμός και ανάπτυξη εκπαιδευτικού υλικού.

nana spoudes exwterikou  Συμμετοχή σε προγράμματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, Διεθνών Επιστημονικών Εταιρειών, Οργανισμών και άλλων φορέων.

Σχολική καθοδήγηση προς στους μαθητές

nana spoudes exwterikou  Μεθοδολογία μελέτης των μαθητών του σχολείου / φροντιστηρίου.

nana spoudes exwterikou  Επαγγελματικός προσανατολισμός.

nana spoudes exwterikou  Συμβουλευτική σπουδών στην Ελλάδα και στο εξωτερικό.

nana spoudes exwterikou  Διαχείριση χρόνου των μαθητών του σχολείου / φροντιστηρίου.

adminΦροντιστήρια-Σχολεία