Αγγλικά

Σεμινάριο Αγγλικών για Πανελλήνιες

Τα σεμινάρια Αγγλικών για Πανελλήνιες έχουν στόχο να βοηθήσουν τους συμμετέχοντες να αναπτύξουν τις γλωσσικές τους δεξιότητες στα Αγγλικά, ώστε να φτάσουν στο επίπεδο που απαιτείται για τις Πανελλαδικές Εξετάσεις στο ειδικό μάθημα των Αγγλικών. Οι συμμετέχοντες έχουν τη δυνατότητα να μάθουν να χρησιμοποιούν την Αγγλική γλώσσα προσαρμοσμένη στις απαιτήσεις των εξετάσεων.

Στόχοι του σεμιναρίου

•  Κατανόηση γραπτού λόγου.

•  Γλωσσική Επίγνωση.

•  Παραγωγή γραπτού λόγου.

Διάρκεια – Ημερομηνίες διεξαγωγής

Κάθε σεμινάριο έχει διάρκεια 4 ώρες. Ο κύκλος των σεμιναρίων αποτελείται από 11 συναντήσεις.

Σημείωση: θα πραγματοποιηθούν μόνο οι κύκλοι των σεμιναρίων που θα συγκεντρώσουν τον ελάχιστο προαπαιτούμενο αριθμό συμμετεχόντων (5 άτομα). 

Χώρος διεξαγωγής

“Aθηνά Εκπαιδευτικοί Σύμβουλοι” Βασ. Σοφίας 60, Μαρούσι, TK 15124 Τηλέφωνο: 210 8010786

Για να δηλώσετε συμμετοχή επικοινωνήστε μαζί μας: Δευτέρα- Παρασκευή 12.00- 18.00 ή συμπληρώστε την παρακάτω φόρμα.

Apply Now

Σεμινάριο Αγγλικών για Ακαδημαϊκούς Σκοπούς

Τα σεμινάρια Αγγλικών για Ακαδημαϊκούς Σκοπούς έχουν στόχο να βοηθήσουν τους συμμετέχοντες να αναπτύξουν τις γλωσσικές τους δεξιότητες στα Αγγλικά, ώστε να φτάσουν στο επίπεδο που απαιτείται για μια επιτυχημένη φοίτηση σε ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα του εξωτερικού. Οι συμμετέχοντες έχουν τη δυνατότητα να μάθουν να χρησιμοποιούν την Αγγλική γλώσσα προσαρμοσμένη στις απαιτήσεις τόσο του κλάδου τους, όσο και των σπουδών τους σε Αγγλόφωνα πανεπιστήμια. Παράλληλα, γίνεται προετοιμασία για τις εξετάσεις IELTS.

Στόχοι του σεμιναρίου

•  Ανάπτυξη δεξιοτήτων σε βασικά είδη γραπτού λόγου αναγκαία για το Αγγλόφωνο ακαδημαϊκό περιβάλλον.

•  Ανάπτυξη ακαδημαϊκού λεξιλογίου και δεξιοτήτων κατανόησης ακαδημαϊκών κειμένων στα Αγγλικά.

•  Εξοικείωση με τις βασικές αρχές προφορικών παρουσιάσεων στον Αγγλόφωνο ακαδημαϊκό χώρο.

Διάρκεια – Ημερομηνίες διεξαγωγής

Κάθε σεμινάριο έχει διάρκεια 3 ώρες. Ο κύκλος των σεμιναρίων αποτελείται από 16 συναντήσεις.

Σημείωση: θα πραγματοποιηθούν μόνο οι κύκλοι των σεμιναρίων που θα συγκεντρώσουν τον ελάχιστο προαπαιτούμενο αριθμό συμμετεχόντων (5 άτομα). 

Χώρος διεξαγωγής

“Aθηνά Εκπαιδευτικοί Σύμβουλοι” Βασ. Σοφίας 60, Μαρούσι, TK 15124 Τηλέφωνο: 210 8010786

Για να δηλώσετε συμμετοχή επικοινωνήστε μαζί μας: Δευτέρα- Παρασκευή 12.00- 18.00 ή συμπληρώστε την παρακάτω φόρμα.

Apply Now
adminΑγγλικά